Signing

Elk van uw gebouwen heeft een eigen architectuur en geografische ligging. Ondanks dat dragen wij zorg voor een consistent merkbeeld op al uw locaties, door een gedegen voorbereiding, de inbreng van onze specialistische technische kennis en onze vaardigheid om een project met grote precisie aan te sturen en af te ronden. Wij bieden de volgende services:
 • technische inventarisatie/audit
 • keuze van technieken en materialen
 • voorleggen van budgettaire consequenties van keuzes
 • vervaardigen van beeldmanipulaties
 • bepalen van bouwkundige consequenties
 • verkrijgen van instemming van welstandscommissies
 • selecteren van geschikte leveranciers
 • vastleggen van garanties en kwaliteitsnormen
 • projectmanagement, voortgangsbewaking en vastlegging in
  CI-Control