Branded Asset Management

Met CI-Control, waarbij CI staat voor Corporate Identity, hebben we bij RGN een netwerkomgeving ontwikkeld en gebouwd die volledig aansluit op datgene wat nodig is om uw merk actief te gebruiken en te beheren. Een platform dat bestaat uit vier componenten die tezamen uw huisstijl borgen en een samenwerkingsplatform vormen waarin uw medewerkers en alle externe partijen die een rol spelen in uw huisstijl, met elkaar samenwerken aan uw visuele merkpresentatie. De componenten zijn:
  • de Brandportal
  • de Beeldenbank
  • de Design2publishomgeving
  • de Facilitaire procesomgeving
Voor een nadere uitleg van CI-Control en de verschillende modules kunt u hier de uitgebreide omschrijving lezen.