Bewegwijzering

U wilt uw gast, bezoeker, cliënt, de efficiëntste route naar de eindbestemming wijzen. Wij bieden u een uitgebreid pakket aan services om dit te bewerkstelligen:
  • analyse van de huidige situatie
  • routeoptimalisatie vertaald in vlekkenplannen
  • inbedding bebording in de architectuur van uw gebouwen en merk
  • vervaardigen van beeldmanipulaties
  • begeleiden designfase en aansluitend prototyping
  • selecteren van geschikte leveranciers
  • vastleggen van garanties en kwaliteitsnormen
  • projectmanagement, voortgangsbewaking en vastlegging in
    CI-Control