Signing

Elk van uw gebouwen heeft een eigen architectuur en geografische ligging. Ondanks dat dragen wij zorg voor een consistent merkbeeld op al uw locaties, door een gedegen voorbereiding, de inbreng van onze specialistische technische kennis en onze vaardigheid om een project met grote precisie aan te sturen en af te ronden. Wij bieden de volgende services:
 • technische inventarisatie/audit
 • keuze van technieken en materialen
 • voorleggen van budgettaire consequenties van keuzes
 • vervaardigen van beeldmanipulaties
 • bepalen van bouwkundige consequenties
 • verkrijgen van instemming van welstandscommissies
 • selecteren van geschikte leveranciers
 • vastleggen van garanties en kwaliteitsnormen
 • projectmanagement, voortgangsbewaking en vastlegging in
  CI-Control

Bewegwijzering

U wilt uw gast, bezoeker, cliënt, de efficiëntste route naar de eindbestemming wijzen. Wij bieden u een uitgebreid pakket aan services om dit te bewerkstelligen:
 • analyse van de huidige situatie
 • routeoptimalisatie vertaald in vlekkenplannen
 • inbedding bebording in de architectuur van uw gebouwen en merk
 • vervaardigen van beeldmanipulaties
 • begeleiden designfase en aansluitend prototyping
 • selecteren van geschikte leveranciers
 • vastleggen van garanties en kwaliteitsnormen
 • projectmanagement, voortgangsbewaking en vastlegging in
  CI-Control

Voertuigen & Materieel

Rebranding
Uw bedrijfswagens zijn altijd op de weg en worden door veel mensen gezien. Het is daarom van belang dat de bedrijfswagens op een goede manier van uw huisstijl voorzien worden. Dankzij jarenlange ervaring met veel wagenparken en een bewezen expertise kunnen wij u adviseren en begeleiden in het gehele traject. De volgende services maken hier deel van uit:
 • inventarisatie samenstelling van uw wagenpark
 • ontwerp vertalen naar de typen voertuigen en prototyping
 • vastleggen materieelspecificaties lak, zelfklevende materialen en montagewijze
 • inrichten schadeherstelcyclus en logistiek rondom halen en brengen voertuigen
 • selecteren van geschikte leveranciers en monteurs
 • vastleggen van garanties en kwaliteitsnormen
 • projectmanagement, voortgangsbewaking en vastlegging in
  CI-Control

Schademanagement
We hebben veel ervaring met de implementatie en het onderhoud van de merkidentiteit van grote en kleine bedrijven. Dankzij een procesmatige aanpak kunnen wij in korte tijd complete wagenparken van een nieuwe uitstraling voorzien. De tools die dit mogelijk maken zijn ook de inspiratie voor het wagenparkbeheer dat wij aanbieden:
 • verzekering en schadeherstel op maat, zonder tussenkomst van derden
 • hulp door handige tools, zoals een app waarop schade direct doorgegeven kan worden en wagenparkbeheer goed in- en overzicht heeft
 • berijder van het voertuig staat centraal - de efficiënte procesaanpak heeft als doel de berijder zo min mogelijk te belasten en optimaal te begeleiden
 • berijders worden opgeleid om schades te verminderen en zelf het schadeherstelproces te starten voor betere en snellere afhandeling
Meer weten over onze aanpak voor schademanagement kijk dan hier.

Drukwerk

Drukwerk is bij uitstek een geschikt middel om uw huisstijl op toe te passen. Onder drukwerk worden niet alleen het handelsdrukwerk en de visitekaartjes verstaan, maar ook commercieel drukwerk waaronder brochures, werving- en selectiefolders, en personeelsbladen. Daarnaast zien we een toenemend verband tussen het drukwerk en IT-toepassingen. Steeds vaker moet drukwerk ook digitaal beschikbaar zijn, en zijn IT-systemen onlosmakelijk verbonden met de opmaak van het drukwerk. Onze drukwerkspecialisten kunnen u adviseren en begeleiden bij alle aspecten van uw drukwerktraject. Van het ontwerp van alle documenten, tot het geschikte moment van implementatie en de keuze van materialen. Daarnaast zorgen we ook voor afstemming van uw IT-systemen op uw drukwerk. Samen met u bekijken we wat de meest wenselijke situatie is en waar eventueel kosten te besparen zijn.

Bedrijfskleding

Bedrijfskleding heeft niet alleen veel impact op de uitstraling van uw organisatie en uw merk, maar beïnvloedt ook het gedrag en welbevinden van uw medewerkers. Het versterkt collegialiteit en draagt bij aan een professionele uitstraling. Bedrijfskleding is meer dan een logo op een broek of shirt. Bij functionele bedrijfskleding moet rekening worden gehouden met Arbo richtlijnen, fiscaal juridische aspecten en Europese richtlijnen. Onze kledingspecialisten zijn op de hoogte van de geldende regelgeving en de mogelijkheden die binnen de richtlijnen passen. Wij kunnen u begeleiden tijdens het gehele traject. Van het ontwerpproces naar productie tot en met het doorpassen en distribueren van de kleding naar alle medewerkers.

Kantoorautomatisering

In de huidige moderne tijd zijn IT-toepassingen niet meer weg te denken uit het kantoorleven en uit uw bedrijfsvoering. Uw huisstijl heeft ook met deze toepassingen te maken. Het goed afstemmen van uw IT-systemen op de huisstijl zorgt ervoor dat er intern in uw organisatie efficiënter gewerkt kan worden, wat naast werkplezier ook kostenbesparingen met zich meebrengt. Het nieuwe werken en het gebruik van flexibele werkplekken brengt nieuwe uitdagingen met zich mee als het gaat om het toepassen van de merkidentiteit. Dankzij onze tools kunnen uw medewerkers werkplekonafhankelijk gebruik maken van uw IT-systemen en worden alle documenten in de juiste huisstijl per post of per mail verzonden. Onze IT specialisten kunnen u adviseren over de oplossingen die het meest geschikt zijn voor uw organisatie.

Branded Asset Management

Met CI-Control, waarbij CI staat voor Corporate Identity, hebben we bij RGN een netwerkomgeving ontwikkeld en gebouwd die volledig aansluit op datgene wat nodig is om uw merk actief te gebruiken en te beheren. Een platform dat bestaat uit vier componenten die tezamen uw huisstijl borgen en een samenwerkingsplatform vormen waarin uw medewerkers en alle externe partijen die een rol spelen in uw huisstijl, met elkaar samenwerken aan uw visuele merkpresentatie. De componenten zijn:
 • de Brandportal
 • de Beeldenbank
 • de Design2publishomgeving
 • de Facilitaire procesomgeving
Voor een nadere uitleg van CI-Control en de verschillende modules kunt u hier de uitgebreide omschrijving lezen.