Schademanagement wagenpark

De verzekering op leaseauto’s is al jaren een punt van discussie. De gehanteerde premies zijn vaste bedragen waarbij niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met risicoprofielen. RGN gaat haar ervaring met procesmanagement rondom wagenparken nu ook aanbieden voor schadeafhandeling, met als grootste besparingsmogelijkheid het overnemen van verzekering en schadeafhandeling van het wagenpark. Een in Nederland unieke werkwijze.

Het belangrijkste speerpunt in de huidige werkwijze is schade zo goedkoop mogelijk af te handelen. RGN gaat daarentegen bij schadeherstel en -afhandeling uit van een optimaal proces, waarbij berijder en organisatie zo min mogelijk belast worden, schade optimaal wordt hersteld en kwaliteit en veiligheid vooropstaan. Zo blijven ook bijkomende kosten, voor onder andere stilstand en vervangend vervoer, laag. RGN stelt premies vast aan de hand van het gebruik en het risicoprofiel. Reparatie van schade en de claim worden voor een vast bedrag per schade afgehandeld. U heeft altijd inzicht in de totale schadekosten en betaald niet meer dan nodig.

Aanpak RGN in het kort:

  • RGN biedt verzekering en schadeherstel op maat, zonder tussenkomst van derden.
  • Hulp door handige tools, zoals een app waarop schade direct doorgegeven kan worden en wagenparkbeheer goed in- en overzicht heeft.
  • Berijder van het voertuig staat centraal. De efficiënte procesaanpak heeft als doel de berijder zo min mogelijk te belasten en optimaal te begeleiden.
  • Berijders worden opgeleid om schades te verminderen en zelf het schadeherstelproces te starten voor betere en snellere afhandeling.

RGN brand identity services heeft veel ervaring met de implementatie en het onderhoud van de merkidentiteit van grote en kleine bedrijven. Dankzij een procesmatige aanpak kunnen wij in korte tijd complete wagenparken van een nieuwe uitstraling voorzien. De tools die dit mogelijk maken zijn ook de inspiratie voor het wagenparkbeheer dat RGN aanbiedt.

Meer weten over wagenparkbeheer door RGN? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u ook adviseren en met rekenvoorbeelden directe en indirecte besparingen voor de totale schadelast tonen, mogelijk gemaakt door de integrale aanpak van verzekering, berijder en herstel.