RGN ontzorgt gemeente Zevenaar bij fusie

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Op 1 januari 2018 zijn gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar gefuseerd tot gemeente Zevenaar. Tijdens het gehele proces heeft RGN brand identity services de contacten gehad met alle betrokken partijen, zowel met de gemeente Zevenaar als het ontwerpbureau en de producenten en installateurs van de verschillende uitingen. Natasha Schüller, communicatieadviseur en projectleider ontwerp en implementatie huisstijl: “Dankzij de inzet van RGN wist ik dat het project in goede banen geleid werd en kon ik me richten op andere belangrijke zaken. RGN heeft ons in grote mate ontzorgd en ervoor gezorgd dat de rebranding goed is verlopen.”

Om voorafgaand goed inzicht te krijgen in de mogelijke implementatiescenario’s en de te verwachten kosten, heeft RGN in 2017 een impactanalyse uitgevoerd. Het voordeel van een goede impactanalyse is dat de stuurgroep van de nieuwe gemeente op basis van de resultaten een goed gefundeerde beslissing kan nemen over de implementatie van de nieuwe huisstijl. Zo zijn er onder andere scenario’s opgesteld voor het rebranden van het wagenpark, welke voertuigen moesten wel worden overgespoten van geel naar wit en welke niet? En op welke manieren kon hier logistiek invulling aan worden gegeven?

Voor het nieuwe logo van de gemeente is een inwonerspoll gehouden, waarbij de bewoners konden stemmen op een van de drie verschillende ontwerpen. Het logo van Ontwerpkantoor Vonk Specht uit Aerdt heeft gewonnen, zij hebben vervolgens ook de andere huisstijluitingen ontworpen. Het logo verbeeldt de 12 kernen die samen de gemeente Zevenaar vormen. RGN is vervolgens aan de slag gegaan met de doorvertaling van de ontwerpen voor implementatie op de verschillende modellen van het wagenpark, de gebouwen en heeft stramienen opgezet op basis waarvan alle office-documenten door de eigen IT-organisatie succesvol geïmplementeerd konden worden.

Voorbeeld stramienen office documenten Zevenaar