Eén overheid, één logo

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin


In 2008 presenteerde de toenmalige Minister-President Balkenende het nieuwe Rijkslogo. Het logo is ontwikkeld ter vervanging van de 175 logo’s van verschillende deelnemende ministeries en overheidsdiensten, met als belangrijkste doel de Rijksoverheid één herkenbaar gezicht te geven. De deadline voor de rijksbrede rebranding was 1 januari 2011.

RGN heeft de Rijksoverheid gedurende het gehele implementatietraject ondersteund. Onze projectmanagers, specialisten en adviseurs hebben zowel centraal als decentraal begeleiding geboden bij de implementatie en het beheer van de nieuwe huisstijl.

Rijksbrede ondersteuning
Voor de centrale aansturing van de rebranding is Projectteam 1 logo in het leven geroepen. Als partner van dit projectteam heeft RGN bijgedragen aan de ontwikkeling van het centrale plan van aanpak. Dit plan bevatte alle benodigde informatie en stappen voor een succesvolle implementatie en diende als leidraad voor alle betrokken decentrale organisaties. Daarnaast hebben we verschillende ministeries en diensten geadviseerd en begeleid, zoals de Ministeries van Defensie, Justitie, Verkeer en Waterstaat en Algemene Zaken, Rijkswaterstaat en Raad voor de Kinderbescherming

Naast het plan van aanpak en projectmanagement heeft RGN op verschillende andere gebieden bijgedragen aan de rebranding van de Rijksoverheid. Zo heeft er een uitgebreide impactanalyse en inventarisatie plaatsgevonden om de totale impact van de wijziging in kaart te brengen, zowel visueel, organisatorisch als financieel. Ook hebben we de implementatie van de nieuwe huisstijl op verschillende deelgebieden als gebouwen, wagenpark, kleding en kantoortoepassingen begeleid en op die manier bijgedragen aan een consistentie uitstraling op alle dragers.