Gemeente Meierijstad gaat live met nieuwe huisstijl

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Gemeente Meierijstad

Gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn in het kader van gemeentelijke herindelingen samengegaan in de nieuwe gemeente Meierijstad. RGN brand identity services heeft de overgang van de drie verschillende huisstijlen naar de nieuwe begeleid. De impactanalyse die bij de start van het project is uitgevoerd, heeft inzichtelijk gemaakt hoeveel items aangepast moesten worden, welke tijdsspanne hiermee gemoeid was, welke problemen men hierbij mogelijk zou kunnen tegen komen en welke kosten met het totale project gemoeid zouden zijn. RGN ontving aansluitend de opdracht om ook bij de fysieke implementatie de gemeenten te ondersteunen.

De grootste uitdaging was bij dit project de factor tijd. Door de grote verscheidenheid aan huisstijldragers was het tot aan de jaarwisseling spannend of alles op tijd klaar zou zijn. RGN heeft ervoor gezorgd dat de strakke planning toch gehaald werd. Zowel het drukwerk als de bebording waren voor de kerst gerealiseerd. Tussen kerst en het nieuwe jaar zijn de voertuigen gerestyled en zijn de laatste templates gereed gemaakt. Hierdoor kon de nieuwe organisatie per 2 januari zonder problemen als Gemeente Meierijstad aan het werk.

Een bijzonder aspect tijdens dit project was dat RGN niet alleen de projectleiding verzorgde, maar dat de gemeente ons ook de budgetverantwoording toevertrouwde. Dit zorgde voor een financieel strak geleide operatie die voor alle betrokken partijen tot een mooi eindresultaat heeft geleid.

Gemeente Meierijstad