Soepele rebranding gemeente Gooise Meren

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
De gemeente Gooise Meren is ontstaan uit een fusie van de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum. Een gemeentelijke huisstijl is op bijzonder veel huisstijldragers terug te vinden, daarom werd aan RGN brand identity services de opdracht verstrekt om een impactanalyse uit te voeren. Tijdens deze analyse zijn de financiële, technische en organisatorische consequenties van de implementatie van de nieuwe huisstijl voor de drie gemeenten in kaart gebracht. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft RGN een glasheldere rapportage opgeleverd, waarin onder andere het minimaal en maximaal benodigde budget is aangegeven. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan over de te volgen planning en de mate van de benodigde inzet van eigen personeel. Bovendien bevat het rapport een kwantitatief inzicht van alle werkzaamheden die verricht moesten worden in aanloop naar de feitelijke overgangsdatum. Kortom alles wat nodig is om goed voorbereid te starten met de rebranding.

In de maanden na de impactanalyse heeft RGN in nauwe samenwerking met de drie gemeenten en het ontwerpbureau de plannen geconcretiseerd, de meest geschikte leveranciers geselecteerd en prototypes en drukproeven gemaakt. Alles is in gereedheid gebracht om vanaf de launchdatum met de werkzaamheden te starten.

Het resultaat is de oplevering van een prachtige huisstijl, voor de deadline, binnen budget en conform alle visuele en technische kwaliteitseisen die in onderling overleg zijn opgesteld.