Gemeente Amsterdam terug naar één groot wagenpark

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
De visuele merkidentiteit van Amsterdam werd sinds 2004 bepaald door 14 individuele stadsdelen met hun eigen signatuur in combinatie met de stijl van de stad zelf. Een aantal jaren later werden dit 7 stadsdelen en nu in 2014 wordt de laatste stap gezet. De huisstijlen van de stadsdelen verdwijnen en er ontstaat één centrale huisstijl, die van de gemeente Amsterdam.

Eén van de belangrijkste dragers van deze stijl is het wagenpark. Meer dan 700 voertuigen krijgen een kleine aanpassing waardoor de stadsdeelnamen verdwijnen en de signatuur van de gemeente wordt aangebracht. Technisch gezien is dit geen ingewikkelde operatie, logistiek gezien echter een klus van formaat. Aangezien de voertuigen overdag en een groot deel van het weekend operationeel zijn, is er weinig sprake van stilstand. En dat is juist de tijd die wij nodig hebben voor de rebranding.

In goed overleg met wagenparkcoördinatoren, producenten en montageteams is een werkwijze gekozen waarbij alle werkzaamheden in de stad gewoon doorgang kunnen blijven vinden. Dankzij de flexibele inzet van plaklocaties en plakkers is er op de momenten dat de voertuigen wel stilstaan genoeg capaciteit beschikbaar, ook in de avonduren.

De inzet van CI-Control zorgt ervoor dat we altijd inzicht hebben in de status van de rebranding. Alle voertuigen zijn opgenomen in de database en na montage zorgt de montagepartij ervoor dat alle opleveringsfoto’s geüpload worden. De verwachting is dat in februari de rebranding van het wagenpark is afgerond. De gemeente Amsterdam heeft dan een volledig overzicht van haar wagenpark in CI-Control, met daarbij de recente foto’s van alle voertuigen en alle specificaties. Hiermee is een goede basis voor brand maintenance gelegd.