Eén loket voor één stad

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Ongeveer 35 jaar geleden is Amsterdam begonnen met het instellen van stadsdeelraden om effectiever te kunnen besturen en dichter bij de bevolking aanwezig te zijn. In 1990 waren er 16 verschillende stadsdelen met een eigen volwaardige ambtelijke organisatie. Vervolgens wordt in 2010 het aantal stadsdelen door fusies gehalveerd tot de huidige 7 stadsdelen: Centrum, Noord, Oost, West, Nieuw-West, Zuid en Zuidoost.

In 2014 worden de stadsdeelraden omgevormd tot bestuurscommissies, welke een beperktere rol krijgen. De centrale stad krijgt juist weer een grotere rol op de terreinen die voorheen door de stadsdeelraden werden bestuurd. De bestuurscommissies zijn de ogen en oren van de buurten en voeren beleid uit dat is vastgesteld door het college van B&W. Kortom, van een decentrale naar een centrale organisatie.

De voormalige stadsdeelhuizen zijn in januari dit jaar voorzien van de nieuwe naam Stadsloket en het bekende beeldmerk in de vorm van de drie rode Andreas kruisen. De symbolen onder of boven de kruisen van elk van de stadsdelen zijn komen te vervallen, waardoor je in het contact met de gemeente één en dezelfde afzender ervaart.

Sinds 2005 is RGN betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de huisstijl van Amsterdam en vervullen wij voor de stad een centrale rol met betrekking tot de visuele presentatie van de stad op haar panden en op haar wagenpark.

DSC_1412