Vrouwe Justitia zorgt voor meer herkenning van de Raad voor de Rechtspraak

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Vrouwe Justitia zorgt voor meer herkenning Raad voor de Rechtspraak

In 2016 kondigde de Raad voor de Rechtspraak de geleidelijke invoering van een nieuw logo aan. Het oude logo werd te weinig herkend en had te weinig associaties met de Rechtspraak. Vrouwe Jusititia is hét symbool voor rechtvaardigheid en moet de Raad van de Rechtspraak herkenbaarder maken. Met de implementatie van het nieuwe logo op alle bebording rondom de rechtbanken is de rebranding compleet.

Door de geleidelijke invoering van het nieuwe logo gebruikte de organisatie tijdelijk twee huisstijlen naast elkaar. In de digitale omgeving was de Rechtspraak al goed herkenbaar door het gebruik van Vrouwe Justitia, maar de bebording bij de rechtbanken was nog voorzien van het oude logo. Om de rebranding volledig te maken en de herkenbaarheid ook in de fysieke omgeving te stimuleren, is het logo nu ook op de bebording aangepast.

Wij zijn al sinds jaar en dag de partner van de raad voor de binnen- en buitenbewegwijzering. Daardoor hebben we een goed overzicht van de uitvoering en locaties van alle bebording. In overleg met de Raad hebben we ervoor gekozen om de bestaande fundamenten te hergebruiken, wat zowel duurzaam is als kostenefficiënt.