Blog - Is er een relatie tussen huisstijl en de kwaliteit van de zorg?

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
In de afgelopen vijf jaar hebben we bij RGN bij veel ziekenhuizen en zorginstellingen een nieuwe huisstijl geïmplementeerd. Vaak naar aanleiding van een fusie of herpositionering. Maar bij een aantal andere zorgorganisaties kwamen we niet verder dan een strategisch voortraject, voortvloeiend in een discussie met de geneeskundige staf van de organisatie. Denkend vanuit de zorggedachte waren ze van mening dat een nieuwe identiteit of huisstijl geen bijdrage levert aan een betere zorg aan bed en daarom de investering niet waard zou zijn.

Maar is dat wel zo? Volgens ons niet. Bij ziekenhuizen en zorginstellingen die kampen met een imago waar ‘sleet op zit’ is er wel degelijk een verband tussen huisstijl en de kwaliteit van de zorg. Als u als patiënt de vrije keus heeft, kiest u dan voor een ziekenhuis met een stoffige uitstraling of juist niet? En in een zeer gespannen arbeidsmarkt (zoals onder meer blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2018 van EY) denkt u dan ook niet dat artsen en verplegend personeel liever voor een organisatie kiezen met een moderne en dynamische uitstraling?

Als beide groepen stelselmatig deze keuze maken, komt er een moment waarop die zorgorganisaties die denken dat uitstraling, imago en huisstijl niet van belang zijn, zien dat de zorgvraag van patiënten afneemt en dat het beter gekwalificeerde personeel voor de concurrent heeft gekozen.

Blog quote - Is er een relatie tussen huisstijl en de kwaliteit van de zorg?

En dan staan we op het punt waar we kunnen vaststellen dat er wel degelijk een causaal verband bestaat tussen het imago en de huisstijl van het betreffende ziekenhuis en de kwaliteit van de zorg aan bed, en heeft de realiteit het ziekenhuis ingehaald.

Het is aan bestuurders in de zorg en aan doortastende communicatiemanagers om deze link te leggen. En vervolgens met name de medische staf te wijzen op het belang van een passende identiteit en huisstijl voor de organisatie. Die daarnaast past bij de tijd waarin we leven en bij het concurrentieveld waarin ook zorgorganisaties zich in toenemende mate in bevinden.