Blog - In 5 stappen een nieuwe gemeentehuisstijl implementeren

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
De Rijksoverheid decentraliseert, voor veel gemeenten betekent dit dat zij extra taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgen toebedeeld. Door deze overvloed aan taken kunnen veel (kleinere) gemeenten de werkzaamheden niet meer aan. De herindeling / samenvoeging van gemeenten zorgt voor grotere gemeenten die beter uitgerust zijn om alle taken op zich te nemen. Zo’n gemeentelijke fusie heeft betrekking op bijzonder veel aspecten. Eén daarvan is de nieuwe huisstijl.

Pas wanneer overal in de nieuwe herindelingsgemeente met de nieuwe naam en huisstijl gecommuniceerd wordt, is het voor inwoners en overige stakeholders duidelijk dat het om één gemeente gaat.

RGN implementeert nieuwe huissijl op signing en bewegwijzeing Gemeente Gooise Meren

Hoewel elke herindeling uniek is en om een andere aanpak vraagt, afhankelijk van verschillende randfactoren, zijn er wel een aantal stappen die het huisstijltraject kunnen stroomlijnen. Wij hebben een 5-stappenplan opgesteld die ervoor zorgt dat de rebranding van de betrokken gemeenten georganiseerd en overzichtelijk verloopt.

Stap 1: impactanalyse en inventarisatie
Ze zeggen niet voor niets: een goed begin is het halve werk. Om een rebranding goed uit te kunnen voeren, is inzicht in wat er aangepast moet worden noodzakelijk. Wat is de huidige situatie en wat zijn de wensen? Welke items zijn voorzien van de oude huisstijl, en moeten deze in de nieuwe huisstijl ook terugkomen? Een impactanalyse levert een rapportage op met daarin een minimum en maximum scenario, gekoppeld aan een reële inschatting van benodigd budget en haalbare planning.
Daarnaast levert de inventarisatie een lijst op met alle huisstijldragers. Het blijkt dat veel gemeenten er in deze fase achter komen dat ze meer huisstijldragers hebben dan ze dachten, waarvan lang niet alles terug hoeft te komen in de nieuwe huisstijl.

Stap 2: planning en budget
De impactanalyse levert een rapportage op die geldt als basis om gefundeerde keuzes voor een scenario te maken, om vervolgens de planning en het budget daar op af te stemmen. De ervaring leert dat er bij een fusie tussen gemeenten vaak wordt gekozen voor een scenario dat zich ergens in het midden van een gefaseerde en een big-bang implementatie bevindt. Daarbij worden prioriteiten gesteld op basis van tijd, financiën, impact en/of communicatiedoelen.

Aan de hand van het gekozen scenario en de inventarisatielijst wordt er per categorie huisstijldragers bepaald wat er moet gebeuren. Het is aan te raden om hiervoor werkgroepen in te richten die verantwoordelijk zijn voor verschillende dragers. Deze fase leent zich er ook goed voor onderzoek naar mogelijke besparingen, bijvoorbeeld door het aantal varianten van drukwerk als briefpapier te beperken.

Stap 3: materialisatie
Wanneer het designbureau het nieuwe logo en de huisstijl oplevert, moeten de ontwerpen specifiek gemaakt worden voor de verschillende dragers, zodat op elke drager de huisstijl optimaal tot z’n recht komt maar er wel een consistente uitstraling gerealiseerd wordt.

Wagenpark gemeente Gooise Meren

Stap 4: productie en montage
Als uiteindelijk duidelijk is welke dragers gerebrand moeten worden, is het tijd voor de leveranciersselectie en kan de productie opgestart worden en de montage ingepland worden.

Stap 5: launchdatum
Eindelijk is het zo ver, de launchdatum. Vanaf vandaag is de nieuwe gemeente officieel live! In de gehele gemeente prijkt het nieuwe logo, de oude logo’s zijn niet meer te vinden. Een goed begin voor de nieuwe gemeente en haar bewoners. Nu is het alleen zaak om de huisstijl overal consistent te blijven gebruiken en goed te beheren. Maar dat is de volgende fase.

Onlangs heeft RGN de nieuwe huisstijlen van onder andere de gefuseerde gemeenten Zevenaar, Midden-Groningen, Meierijstad en Gooise Meren succesvol geïmplementeerd.

Deze blog is geschreven door Tom Dijk, business consultant bij RGN brand identity services. Heeft u vragen over het implementeren van een huisstijl? Neem gerust contact op met Tom via t.dijk@rgn.nl.