Leesbaarheid van (licht)reclame

Stel: uw bedrijf is verhuisd naar een mooi nieuw kantoorpand, vol trots laat u met behulp van gevelreclame zien dat u nu in dit nieuwe pand gevestigd bent. Maar valt de reclame wel genoeg op en is het wel goed leesbaar? Vaak wordt het effect van slecht leesbare lichtreclames onderschat. Een gevelreclame die slecht leesbaar is gaat als het ware aan je voorbij. Helaas valt het de eigenaar meestal niet op dat het gewenste effect niet wordt bereikt. Daarom komen we in de praktijk nog vaak slecht leesbare signing tegen, terwijl de oplossing vaak zo simpel is!

Enkele belangrijke aspecten die bij het verhogen van de leesbaarheid een rol spelen zijn:
  • Het formaat van de reclame in relatie tot de zichtafstand
  • De spatiëring van de tekst
  • De kleur en het contrast met de achtergrond

Formaat
Dat het formaat van de reclame een belangrijk aspect is voor de leesbaarheid zal geen verrassing zijn. Er zijn tal van tabellen beschikbaar die weergeven welk formaat het best toegepast kan worden bij welke zichtafstand. Wat we echter vaak zien, is dat men zich niet verplaatst in de ‘waarnemer’. Het maakt voor de leesbaarheid veel uit of dit een voetganger is of een automobilist die langsrijdt met een snelheid van 120 km per uur. In het laatste geval zal de signing groter moeten zijn om gezien en gelezen te worden.

Spatiëring
Iedereen snapt dat je in één oogopslag moet kunnen lezen wat er staat, of je er nu langs loopt, fietst of rijdt. Om ervoor te zorgen dat de tekst goed leesbaar is moet de afstand tussen de afzonderlijke letters groot genoeg zijn.

Belang van goede spatiering voor gevelreclame

Bovenstaande signing zou bijvoorbeeld veel leesbaarder zijn wanneer de ruimte tussen de letters groter was!

Dit principe geldt in het bijzonder voor de reclame op het wagenpark. Bij voertuigen gaan we er vanuit dat de tekst leesbaar moet zijn bij een snelheid van 80 km per uur. In de afgelopen jaren hebben wij met enige regelmaat geadviseerd om voor het wagenpark een speciale variant van het logo, met aangepaste spatiëring, toe te passen.

Kleur en contrast
Van verschillende kleuren is bekend wat het effect op de leesbaarheid is. Zo weten we dat bij een verlicht sign blauw, om allerlei redenen, slecht leesbaar is. Het is zonder meer moeilijk om een blauw logo goed leesbaar te maken, alhoewel de resultaten dankzij moderne LED technieken steeds beter worden. De beste kleuren voor een goed leesbare reclame zijn wit en rood. Maar let op, bij verlichte signing kan wit in combinatie met andere kleuren snel overstralen. Je ziet dan vooral het wit en de rest valt weg, en dat komt ook niet ten goede aan de leesbaarheid.

Uiteraard is kleur van de achtergrond ook zeker niet onbelangrijk. Rood op zich kan een goede kleur zijn voor signing, maar als deze tegen een gevel van rode baksteen komt dan valt het helemaal weg. En een lichtgrijze of witte reclame, vrijstaand op een dak met de lucht als achtergrond, is in Nederland overdag meestal ook niet goed zichtbaar. De foto van het ING pand laat goed zien wat het gebrek aan contrast met de leesbaarheid doet.

Leesbaarheid blauwe signing

Wij weten als geen ander dat de huisstijlkleur, zelfs als die slecht uitkomt, niet kan worden aangepast. Maar er zijn genoeg mogelijkheden om te zorgen dat een reclame wel goed leesbaar is. En dat begint met een goed advies waarbij rekening gehouden wordt met alle genoemde aspecten!