E-mail disclaimer

Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is mogelijk vertrouwelijk en niet voor u bestemd. Als u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan ons te melden en het bericht te verwijderen? Elk ongeoorloofd gebruik of verspreiding van dit bericht, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden. RGN brand identity services wijst iedere aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of vertraagde overdracht van de informatie in dit bericht van de hand, en kan niet garanderen dat het door u ontvangen bericht niet is onderschept door derden en / of gemanipuleerd door software om berichten en virussen te verzenden. RGN brand identity services is de handelsnaam van Restyle Groep Nederland B.V. en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Enschede, Nederland, onder nummer 06084054.