Found: Nike Factory Stores

Briefing vanuit Found:
Found: assisteer ons bij de uitrol van de JUST DO IT signing bij alle Nike Factory Stores in Europa.

Aanpak:
Pilotstores voorzien van de signing en voorbereiding van uitgebreide templates voor montage. Dit heeft geleid tot de uitrol van de signing bij locaties in Europa. RGN in Istanbul heeft de productie begeleid.

Resultaat:
Dankzij centrale levering in Europa en goede montagetemplates zijn alle Stores zonder problemen voorzien van de letters. RGN en Found werken ook samen aan de Brand Athlete Change en de hoardings van nieuwe Factory Stores. Found verzorgt de creatie en wij de rest, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van onze 'local heroes'.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin