CI-Control

Met CI-Control, waarbij CI staat voor Corporate Identity, hebben we bij RGN een netwerkomgeving ontwikkeld en gebouwd die volledig aansluit op datgene wat nodig is om uw merk actief te gebruiken en te beheren. Een platform dat bestaat uit vier componenten die tezamen uw huisstijl borgen en een samenwerkingsplatform vormen waarin uw medewerkers en alle externe partijen die een rol spelen in uw huisstijl, met elkaar samenwerken aan uw visuele merkpresentatie. De componenten zijn:

  • de Brandportal
  • de Beeldenbank
  • de Design2publishomgeving
  • de Facilitaire procesomgeving

Wij leggen u graag uit hoe de applicatie is ingericht en wat de bovengenoemde componenten in de vorm van modules voor u kunnen betekenen.

De Brandportal
De Brandportal is een digitaal huisstijlhandboek en meer. Hierin wordt alle informatie omtrent uw merkidentiteit ondergebracht in één centrale omgeving met een heldere menustructuur. Hierdoor is uw merkidentiteit altijd bereikbaar en toegankelijk voor iedere gebruiker. Aanvullingen en wijzigingen kunnen eenvoudig doorgevoerd worden, waardoor de verstrekte informatie altijd actueel, compleet en dynamisch is.

Dankzij de opzet is de brandportal niet alleen een uitkomst voor intern gebruik, ook externe partijen als ontwerp- en reclamebureaus en producenten van huisstijldragers kunnen over de correcte informatie beschikken wanneer u ze daar toegang toe geeft. CI-Control is makkelijk in gebruik, dit nodigt uit het te gebruiken en werkt drempelverlagend, wat de eenduidigheid van uw merkidentiteit bevordert.

Brandportal CI Control | RGN

De Beeldenbank
De beeldenbank is de centrale plek waar alle, door uw organisatie goedgekeurde beelden verzameld worden. De beelden kunnen op verschillende manieren gesorteerd worden, onder andere per gebruikersgroep en per onderwerp. Door het gebruik van tags kan eenvoudig de gehele database doorzocht worden. Voor medewerkers is dit de snelste manier om toegang te krijgen tot het door hen gewenste fotomateriaal. Het gewenste beeld kan gedownload worden het bestandsformaat dat het meest geschikt is voor de toepassing. Op deze wijze wordt voorkomen dat beelden met een te lage kwaliteit gebruikt worden, waardoor de uitstraling van uw merkidentiteit bevorderd wordt.De Design2publishomgeving
De Design2publishomgeving is de ideale module als u uw medewerkers in hun regio de vrijheid wil geven om eigen publicaties vorm te geven. Dankzij deze module zorgt u ervoor dat dit binnen de kaders van de zorgvuldig vastgelegde huisstijl gebeurt. Op basis van de grids (opmaakmodellen) van diverse uitingen kunnen uw medewerkers zelf flyers, uitnodigingen, productbladen of advertenties opmaken. De basis ligt vast, maar de inhoud kan worden aangepast met eigen teksten, fotomateriaal uit de beeldenbank en vormelementen die onderdeel zijn van uw merkidentiteit. Snel en flexibel. Na akkoord van de verantwoordelijke persoon kunnen de bestanden direct geproduceerd of digitaal verzonden worden. De ervaring leert dat deze module ook voor internationale organisaties een uitkomst biedt. Zonder kwaliteitsverlies kunnen de documenten opgemaakt worden voor de lokale markt.

De Facilitaire procesomgeving
De Facilitaire procesomgeving is een onmisbare module wanneer u op het punt staat uw huisstijl te wijzigen. Het is de verbindende factor tussen informatie over zowel de nieuwe als de oude merkidentiteit en alle belanghebbende die bij het veranderingsproces betrokken zijn. Alle voorstellen, planningen, productiebestanden, openingstijden en bijzonderheden zijn op een centrale plek te vinden, al uw toeleveranciers en monteurs kunnen direct over de informatie beschikken die zijn nodig hebben om hun werkzaamheden correct en volledig uit te voeren. Voor u, als projectmanager, is er een dashboard waarin de projectvoortgang op logistiek en budgettair niveau in één oogopslag te zien is, maar ook op detailniveau beschikt u over alle gegevens. Snel, betrouwbaar en up-to-date.Daarnaast worden in de facilitaire procesomgeving de huisstijlrichtlijnen gekoppeld aan de werkelijke fysieke situatie waardoor op facilitair niveau het groots mogelijke overzicht ontstaat. Dit maakt CI-Control anders dan alle andere vergelijkbare systemen. Daar waar de brandportal laat zien hoe een lichtreclame, een voertuig, of de bedrijfskleding er in uw huisstijl uitziet, kunt u in deze module zien welke middelen er op een bepaalde locatie zijn geïnstalleerd of zijn afgeleverd. Bijvoorbeeld hoeveel voertuigen een bepaald type uiting hebben en welke voertuigen geschikt zijn voor themareclame en welke niet.Maar ook hoeveel mensen, en wie, de beschikking hebben gekregen over bedrijfskleding. Of welke vestigingen een verlichte reclame-uiting hebben en welke niet. Deze reeks voorbeelden is eindeloos en wordt bepaald door uw wensen en door uw bedrijfssituatie. Verzoeken om nalevering zijn in een oogwenk te beantwoorden. Schadeherstel en het oplossen van storingen zijn vlot te organiseren. Begrotingen zijn op basis van de beschikbare informatie snel te verstrekken.

U beschikt over een totaaloverzicht over wat er met uw huisstijl wordt gedaan, in plaats van dat uw zicht zich beperkt tot hoe het zou moeten worden gedaan… actueel en up-to-date!Tot zover deze korte weergave van CI-Control, een unieke tool die is gebouwd om meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van implementatie en beheer van huisstijl te bundelen. Gebouwd omdat we aan den lijve ondervonden dat bestaande systemen niet in deze behoefte voorzagen. Gebouwd omdat wij weten dat uw merk hiermee gediend is.